YEPAS’ta insan kaynakları süreçleri, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda büyük bir titizlikle yönetilmektedir. Hedefimiz; şirketimiz insan kaynağını yetkinlikleri bakımından sürekli geliştirerek rekabetçi iç piyasada ve küresel rekabette kalıcı üstünlük ve fark yaratmaktır. Sahip olduğumuz insan kaynağının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayıp, çalışan motivasyonuna yönelik iyi uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Şirketin ve toplumun geleceğini şekillendirebilecek, şirket hedef ve stratejilerine katkıda bulunabilecek potansiyelde çalışanlar ise alınmaktadır.

YEPAS bünyesinde çalışacak kişilerde aranan en önemli özellik şirketi en iyi şekilde temsil edip topluma örnek olan, aidiyet duygusu yüksek, şirketi geleceğe taşıyacak yetkinlik ve birikime sahip olmaktır. YEPAS çalışanı; gelişime, teknolojiye ve yeniliklere açık, değişime uyumlu, yaratıcı, katilimcı, çok yönlü, isinin lideri, ekip ve değer odaklı, etik değerlere önem veren, rekabet ortami olsa dahi bundan ödün vermeyecek çalışanlardır ve ise alımlarda en çok önem verilen yetkinlikler bunlardır. Tüm çalışanlarımız müşteri memnuniyeti odaklıdır ve şirketimizde çalışmaya aday kişilerin de bu bakış açısına sahip olması gerekmektedir.

YEPAS müşteri memnuniyeti odaklı gelişim imkânlarını çalışanlarına sunmakta ve çalışanlarını bu doğrultuda geliştirmektedir. Herkes için eşit fırsatlar yaratmak ise alim sürecindeki önceliklerimizden biridir. Ülkemizce de onaylanan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin çalışma hayatına ilişkin temel hak ve ilkelerini, insancıl koşullara sahip bir çalışma düzeninin oluşturulması ve çalışanlarına da uygulanmasını oldukça önemsenmektedir. Şirket içi iyi uygulamalar teşvik edilmekte ve çalışan performansı ödüllendirilmektedir.

YEPAS’in en önemli sermayesi; sahip olduğu nitelikli insan kaynağıdır. Her çalışan isinin lideridir, isini sahiplenir ve gelişim olanakları doğrultusunda kendisini isiyle ilgili geliştirir. Şirketin katil imciliği teşvik eden bakış açısı çalışanlarına da yansımaktadır. Eğitim planlamaları yapılırken çalışanların ve yöneticilerinin görüşleri alınır, çalışan memnuniyeti anketleri sonucunda süreçler iyileştirilir, çalışanların isteklerine ve gelişimlerine önem verilir. Şirket içi kariyer planlamaları ise alim sürecinden baslar, çalışanların yetkinlik ve becerileri, çalışma performansları ve uygun olabilecek pozisyona terfileri önem verilen süreçlerden biridir, her YEPAS çalışanın önünde kariyer hedefleri vardır. Performansa dayalı prim sistemleriyle çalışma performansı ödüllendirilir.

YEPAS çalışma hayati ile ilgili tüm kurum ve kurallara saygılı olmayı prensip edinerek, çalışma hayatındaki tüm güncel düzenlemeleri takip etmektedir. Musteri memnuniyeti ve kaliteli hizmetin sürekliliği amacıyla çalışanlarının gelişimine büyük önem veren YEPAS, kariyer planlamaları çerçevesinde eğitim programları hazırlamakta, gerçekleştirmekte ve eğitimlerin etkinliğini ölçmektedir. Eğitim ve gelişim planlarını tanımlarken şirketin gereksinimleri, misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik planı ve ana is hedefleri ile ilgili organizasyon yapısını sağlayarak çalışan profilinin oluşturulması hedeflenmektedir. Şirket stratejisi gereği is süreçlerinin teknolojiye entegre bir şekilde sürekli geliştirilmesi hedefi doğrultusunda SAP IS-U sistem eğitimleri, kalite yönetim sistemleri, mevzuat ve yönetmelik, is sağlığı ve isçi güvenliği, müşteri hizmetleri, satış-pazarlama teknikleri, elektrik piyasası uygulamaları, elektrik satısı, çeşitli kişisel, mesleki gelişim ve perakende hizmetlerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir. YEPAS’in her bir ferdi aidiyet duygusuyla şirketine bağlıdır.

YEPAŞ’a iş başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Dokümanı İndir

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ Dokümanı İndir