YEPAŞ tarafından hazırlanan taksit protokolü hususunda aşağıdaki şartları peşinen kabul ederim.

  1. Protokole konu olan aboneler haricinde bulunan tüm abonelerime tahakkuk edecek tüm faturalarımı vadelerinde aksatmadan ödeyeceğimi,
  2. Borçlar tamamen ödeninceye kadar Perakende Satış Sözleşmesi’nin amir hükümlerinin bu borçlara aynen uygulanacağını,
  3. Herhangi bir taksitin aksaması halinde, YEPAŞ’ın ikinci bir ihbara gerek kalmadan tarafıma enerji arzını durdurabileceğini, taksit protokolüne ait tüm borçların muacceliyet kesbedeceğini ve YEPAŞ’ın kanuni yollara başvurmada tamamen serbest olduğunu,
  4. Enerji kesiminden dolayı meydana gelebilecek zarar ziyan ve her türlü sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağımı,
  5. Vadesinde ödenmeyen taksitler için tahakkuk edecek gecikme zammını kabul ettiğimi,

ARZ, KABUL VE TAAHHÜT EDERİM.